Polityka prywatności

TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION I SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy niniejsze Zasady ochrony prywatności, aby wyjaśnić nasze zasady dotyczące danych osobowych, które mogą być przekazywane przez użytkowników naszej witryny. Określenie "Dane osobowe" w niniejszych zasadach odnosi się do informacji lub kombinacji informacji, które użytkownik przekazuje nam podczas korzystania z witryny www.sensient.com lub innych witryn internetowych firmy Sensient Technologies Corporation i jej spółek zależnych ("Sensient"), a które mogą być wykorzystane do jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności spełnia wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("GDPR"), odpowiednich przepisów krajowych, stanowych i lokalnych dotyczących Danych osobowych oraz wszelkie inne wymagania, którym podlega firma Sensient.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności to 25 maja 2018 r. Firma Sensient zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. O zmianach w niniejszej Polityce prywatności zostaniesz poinformowany, a istotne zmiany zostaną umieszczone w widocznym miejscu na tej stronie internetowej i będą obowiązywać natychmiast po ich zamieszczeniu. Wchodząc na tę stronę internetową po opublikowaniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie zmiany.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Firma Sensient może gromadzić informacje, o ile jest to zgodne z obowiązującym prawem. Obejmuje to zarówno informacje, które nam udostępniasz, jak i inne informacje gromadzone na przykład za pośrednictwem adresów protokołu internetowego ("IP"), sygnałów nawigacyjnych oraz plików "cookie", które mogą być umieszczane na Twoim komputerze podczas korzystania z witryny. (Patrz sekcja "Informacje nieosobowe" poniżej). Ponadto firma Sensient może wykorzystywać i udostępniać informacje zbiorcze, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację użytkownika, jeśli umożliwiają one firmie Sensient doskonalenie i wzbogacanie naszych usług oraz zawartości witryny internetowej.

Firma Sensient może gromadzić Dane osobowe użytkownika (na przykład prosząc o podanie kombinacji imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu pocztowego lub innych powiązanych informacji) w celu świadczenia usług, komunikacji z użytkownikiem, wysyłania próbek, informacji i materiałów oraz w innych celach biznesowych, na które użytkownik wyrazi zgodę. Firma Sensient nie sprzeda nikomu żadnych Danych osobowych użytkownika i nie przekaże żadnych Danych osobowych poza inne firmy należące do Sensient.

Informacje nieosobowe

Twój adres protokołu internetowego ("IP") jest zwykle związany z miejscem, z którego wchodzisz do Internetu, np. z dostawcą usług internetowych lub firmą. Firma Sensient może rejestrować stronę odsyłającą, która skierowała użytkownika na witrynę Sensient (np. inną witrynę lub wyszukiwarkę), strony odwiedzane na tej witrynie, witryny odwiedzane po tej witrynie, reklamy, które użytkownik widzi lub na które klika, inne informacje o typie przeglądarki internetowej, komputerze, platformie, powiązanym oprogramowaniu i ustawieniach, z których korzysta użytkownik, wyszukiwane hasła wprowadzone na tej witrynie lub na witrynie odsyłającej, a także inne działania i dane rejestrowane przez nasze serwery internetowe. Firma Sensient może również wykorzystywać adres IP użytkownika w celu diagnozowania problemów z naszymi serwerami, gromadzenia szerokich informacji demograficznych i geograficznych oraz administrowania naszą witryną. Firma Sensient może również połączyć te informacje z Twoimi Danymi osobowymi, jeśli uzna, że jest to konieczne do egzekwowania zgodności z zasadami i polityką firmy, warunkami świadczenia usług lub w celu ochrony witryny, klientów lub innych osób.

Sygnały nawigacyjne (czasami nazywane znacznikami pikselowymi lub GIF-ami) to narzędzia internetowe, takie jak przezroczyste obrazy na stronie internetowej lub w wiadomościach e-mail, które możemy do Państwa wysłać, pomagające nam ustalić na przykład, czy dana strona została obejrzana lub czy wiadomość e-mail została otwarta. Na przykład, gdy użytkownik prosi nas o przesłanie informacji o próbce, promocji lub biuletynie, możemy użyć sygnałów nawigacyjnych, aby ustalić, ile z wysłanych przez nas wiadomości e-mail zostało faktycznie otwartych. Ogólnie rzecz biorąc, każdy obraz elektroniczny wyświetlany jako część strony internetowej, w tym baner reklamowy, może zawierać sygnał nawigacyjny. Sygnały nawigacyjne nie są przechowywane na komputerze użytkownika.

Firma Sensient może używać plików cookie do śledzenia sposobu korzystania z naszej witryny internetowej oraz do ułatwienia i poprawy komfortu korzystania z niej. "Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które są przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Pliki cookie nie przechwytują adresu e-mail użytkownika, nie przenoszą wirusów ani nie pobierają żadnych innych danych z dysku twardego. Nasze pliki cookie umożliwiają nam ułatwienie dostępu do różnych aspektów naszej witryny. Na przykład, pokazując kiedy i w jaki sposób użytkownik oraz inne osoby odwiedzają naszą witrynę, pliki cookie pomagają nam sprawdzić, które strony witryny są popularne, a które nie. Pliki cookie mogą również pomóc nam w lepszym korzystaniu z witryny, na przykład poprzez zapamiętywanie adresu użytkownika lub innych danych osobowych, gdy użytkownik prosi o informacje lub usługi w witrynie. Uzyskując dostęp do niniejszej witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie przez firmę Sensient plików cookie na dysku twardym swojego komputera. Należy pamiętać, że większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można wyłączyć tę funkcję, aby przeglądarka nie akceptowała plików cookie. Należy pamiętać, że wyłączenie tej funkcji może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny.

Prawa użytkownika do informacji o użytkowniku

Osobom podlegającym GDPR przysługują pewne prawa, w tym prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia Danych Osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do składania skarg, z których każde może mieć zastosowanie. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Bez względu na to, czy podlegają one GDPR, czy nie, jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do Danych osobowych znajdujących się w naszych rejestrach, prosimy o kontakt z nami. Można również zwrócić się do nas z prośbą o aktualizację dotyczących Państwa Danych osobowych lub o poprawienie wszelkich błędów rzeczowych, które Państwa zdaniem mogą istnieć w tych informacjach. Mieszkańcy Kalifornii mogą raz w roku zwrócić się do Chartis o udzielenie bezpłatnej informacji na temat danych osobowych (o ile takie istnieją), które Chartis ujawniła osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te będą zawierać listę kategorii danych osobowych, które zostały udostępnione, oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy informacje w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Osoby mieszkające w Kalifornii, które chciałyby złożyć taki wniosek, proszone są o przesłanie go na piśmie i skontaktowanie się z nami.

Bezpieczeństwo

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, wprowadziliśmy procedury ochrony i zabezpieczania informacji, które gromadzimy w Internecie. Chociaż nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany danych, staramy się zapobiegać takim niefortunnym zdarzeniom. Jeśli dojdzie do naruszenia naszych systemów bezpieczeństwa i Twoje Dane osobowe zostaną uzyskane przez nieupoważnioną osobę trzecią lub istnieje możliwość, że taka sytuacja mogła mieć miejsce, firma Sensient powiadomi Cię o naruszeniu naszych systemów bezpieczeństwa, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

Wybór/Opt-Out

Jeśli za pośrednictwem witryny internetowej zwróciłeś się do nas o próbki lub inne informacje i wyraziłeś na to zgodę, możesz również otrzymywać komercyjne wiadomości e-mail dotyczące nadchodzących promocji i wydarzeń firmy Sensient. Jeśli otrzymujesz komercyjne wiadomości e-mail od firmy Sensient i chcesz uniknąć otrzymywania takich wiadomości w przyszłości, możesz cofnąć zgodę i zrezygnować z ich otrzymywania, klikając pole rezygnacji w takiej wiadomości e-mail lub klikając tutaj: kontakt. Firma Sensient będzie się z Tobą komunikować wyłącznie zgodnie z Twoimi instrukcjami.

Praktyki ochrony prywatności w witrynach internetowych osób trzecich

Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn. Firma Sensient nie ponosi odpowiedzialności za politykę lub praktyki dotyczące prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych, w tym na stronach internetowych sponsorów lub stronach, do których prowadzą łącza, ani za politykę lub praktyki dotyczące prywatności stosowane przez inne osoby trzecie. W zakresie, w jakim użytkownik ujawnia Dane osobowe na stronach internetowych sponsorów, stronach, do których prowadzą łącza, lub innym osobom trzecim, mogą obowiązywać inne zasady dotyczące wykorzystywania lub ujawniania przez nie Danych osobowych, dlatego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych podmiotów przed ujawnieniem im Danych osobowych.

Porozumienie w sprawie warunków

Wchodząc na tę stronę internetową, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności i wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji omówionych w niniejszej Polityce prywatności. Firma Sensient zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie.

Wchodząc na tę stronę internetową, użytkownik wyraża również zgodę na Warunki korzystania z tej strony, które są włączone do niniejszych Zasad ochrony prywatności przez odniesienie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami użytkowania, które można znaleźć pod następującym linkiem. Warunki użytkowania

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub próśb o dostęp do informacji o użytkowniku lub ich zmianę, prosimy o kontakt.