เยี่ยมชมความรู้สึก @ HPCI อินเดีย 2023

Event 16.02.2023 - 17.02.2023

Mumbai • Jio World Convention Centre

บันทึกไปยัง MySensient
HPCI India 2023 - รูปภาพแนะนําเว็บไซต์

Join Sensient Beauty at stall no. A20 at Jio World Convention Centre, Mumbai. Come experience our new ingredients and formulations in person. Our team with our distributor SSV Enterprises will be happy to help with any queries. 

Visit HPCI India website for more information on the exhibition.

We look forward to building beauty partnerships that do good with you.

บทความก่อนหน้านี้ บทความถัดไป