การรักษาพื้นผิวมะรุมธรรมชาติ (MO) จาก Miracle Tree

Herbal plant with immense medicinal and non-medicinal benefits

MO Surface Treatment Website รูปเด่น

Eager to tap into their cultural roots, East Asians are embracing holistic solution rooted in the herbal methodologies of Traditional Chinese Medicine. Adaptogens are a key trend, defined as a nontoxic herb or medicinal mushroom that may increase the body’s ability to resist the damaging effects of stress and promote or restore normal physiological functioning. Consumers will seek traditional time-honored remedies backed by modern science. The next wave of functional plant will target stress relief, mental clarity and provide immunity support.

MO Surface Treatment - ต้นมะรุม

Moringa oleifera, also known as the “tree of life” or “miracle tree”, is classified as an important herbal plant due to its immense medicinal and non-medicinal benefits. Traditionally, the plant is used to cure wounds, pain, ulcers, liver disease, heart disease, cancer, and inflammation. 

A simple cold extraction is used to keep the quality of moringa intact, Moringa oil is mechanically separated from the solid seed, it is then refined to remove impurities and deodorized. Praised as an all-around wonder oil, it is said that the oil moisturizes the skin, reduce fine lines and wrinkles, and soothes inflammation.

MO Surface Treatment - สารสกัดจากน้ํามันมะรุม

Moringa oil is rich in omega fatty acids, oleic acid and antioxidants, which soothe and protect the skin. The antioxidants act as natural preservatives, making it a stable oil resistant to rancidity. Allowing for longer shelf life and making it easy to use with most ingredients.

Inspired to innovate, we have developed a 100% naturally derived hydrophobic MO Surface Treatment, a multi-benefits surface treatment extracted from Moringa Seeds that provides unique sensoriality.

Currently available at APAC.

MO Surface Treatment คืออะไร?

  • การรักษาพื้นผิวที่ไม่ชอบน้ําจากธรรมชาติ 100%
  • INCI: สารสกัดจากเมล็ดมะรุม Oleifera, โทโคฟีรอล
MO Surface Treatment - เม็ดสี

ดังนั้นคุณสมบัติและประโยชน์คืออะไร?

  • ดัชนีที่ได้จากธรรมชาติ 100% ตามมาตรฐาน ISO 16128
  • สัมผัสนุ่มและครีมพร้อมคุณประโยชน์ต่อผิว
  • Hydropobic ที่มีเม็ดสีสูง
  • สอดคล้องกับทั่วโลก ฮาลาล และโคเชอร์
  • ได้รับการรับรอง COSMOS และ Fair for Life

Currently available at APAC.

Contact us to request a sample of MO Surface Treatment or arrange a VIVID session with us. We will be happy to introduce you to our latest ingredient launches and innovations.

บทความก่อนหน้านี้ บทความถัดไป