สีแห่งปี 2023 Power Berry - รูปภาพเด่นของเว็บไซต์

ข้อมูลเชิงลึกที่แนะนํา

สีแห่งปี 2023 ของเซนเซียนท์

Power Berry - เฉดสีที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นปัจเจกบุคคลและความถูกต้องการผสมผสานระหว่างสีน้ําเงินและสีแดงที่เปลี่ยนแปลงได้นี้ยังบ่งบอกถึงความสามารถในการปรับตัวของแต่ละบุคคลต่อกระแสน้ําที่เปลี่ยนแปลง