รูปภาพแนะนําเว็บไซต์ COTY 2023 1

การสัมมนาผ่านเว็บที่แนะนํา

การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับสีสันแห่งปี 2023 ของเซนเซียนท์

มีบางครั้งที่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจําเป็นจนกลายเป็นลักษณะของช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเหล่านี้กําลังพัฒนาไปสู่โลกที่ดีขึ้นในแง่ของการรับรู้ทางนิเวศวิทยาการเชื่อมต่อธรรมชาติ,...